• Carrie

    "Đàn ông có thể đã tìm ra lửa, nhưng chính đàn bà mới tìm ra cách chơi với lửa."

Nhập khẩu hàng xa xỉ trong nước vẫn tăng cao

Nhập khẩu hàng xa xỉ trong nước vẫn tăng cao

Theo số liệu Bộ Công Thương vừa công bố, trong 11 tháng vừa qua, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ đã tăng 15,6%, điện thoại di động cũng tăng thêm 36,8%.

Số liệu về tình hình công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2013 của Bộ Công Thương vừa được công bố cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2013 đã đạt những kết quả tích cực. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tốt, đóng góp quan trọng vào việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước.

Mặc dù vẫn còn gặp khó khăn nhưng xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước bắt đầu khôi phục và có xu hướng tăng dần. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực này trong 11 tháng tăng khoảng 3,6% (11 tháng năm 2012 tăng khoảng 1,4%) và kim ngạch nhập khẩu tăng 6% (11 tháng năm 2012 giảm 7,6%).

Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng trưởng tốt (xuất khẩu tăng 23,5%, nhập khẩu tăng 26%, cả khối xuất siêu 12,2 tỷ USD) đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng kim ngạch của cả nước.

Theo số liệu ước của liên Bộ, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 năm 2013 ước đạt 12,3 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng 10 và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2013 ước đạt 121 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2012.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2013 ước khoảng 12,25 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng 10, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng năm 2013 ước khoảng 121,1 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, theo ước tính, tháng 11 năm 2013 cả nước xuất siêu khoảng 50 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2013, nhập siêu khoảng 96 triệu USD, bằng 0,08% kim ngạch xuất khẩu.

Đối với nhóm hàng cần nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước khoảng 10,4 tỷ USD, giảm 5,6% so với tháng 10 và tăng 18,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng ước khoảng 106,4 tỷ USD, chiếm 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Về nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước khoảng 394 triệu USD, giảm 11,6% so với tháng 10, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng ước khoảng 4,1 tỷ USD, chiếm 3,4% tỷ trọng nhập khẩu và tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Riêng về nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước khoảng 700 triệu USD, tăng 17,6% so với tháng 10 và tăng 26,3% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2013, kim ngạch nhập khẩu nhóm này ước khoảng 5,69 tỷ USD, chiếm 4,7% tỷ trọng nhập khẩu, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 15,6% về lượng và tăng 29,5% về trị giá; điện thoại di động tăng 36,8%, xe máy nguyên chiếc giảm 49,7% về lượng và giảm 40% về trị giá so với cùng kỳ.

Theo VnMedia

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến