• Robert Anthony

    "Đối nghịch với lòng can đảm không phải là sự hèn nhát mà là sự phục tùng"

Xuất khẩu điện thoại, dệt may tăng vọt

Xuất khẩu điện thoại, dệt may tăng vọt

dc-277-0f486-1 3b328

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2013 của cả nước ước đạt 11,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước tính đạt 11 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong tháng 7, cả nước xuất siêu ước khoảng 200 triệu USD, bằng 1,8% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 72,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 48,2 tỷ USD, tăng 22%.

Cũng trong 7 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu đạt 73,5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 5,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 41,3 tỷ USD, tăng 24%.

Như vậy, nhập siêu 7 tháng năm 2013 là 733 triệu USD, bằng 1% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Trong 7 tháng năm 2013, một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng cao, gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,6 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước, hàng dệt may (9,6 tỷ USD, tăng 16,3%),...

Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước, gồm: Dầu thô đạt 4,3 tỷ USD, giảm 9,1%; thủy sản đạt 3,4 tỷ USD, giảm 0,2%; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt 3,1 tỷ USD, giảm 1,8%; cà phê đạt 1,9 tỷ USD, giảm 22,8%;...

Theo THU THỦY/VNECONOMY.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến