Sau nhiều ngày đêm dày công soạn thảo, bộ Chuẩn Năng Lực Marketing với 35 tiêu chí kỹ năng marketing đã được Đỗ Hòa, người sáng lập marketingchienluoc, công bố hôm nay 25 Tháng 4 năm 2010.

 

Core Competency

Tài liệu nầy được xem như là một công trình nghiên cứu chào đón sinh nhật của tác giả (26/04/2010).

Thay vì xe hơi mới, điện thoại di động mới... hãy đánh dấu sự kiện quan trọng nầy của mình bằng cách làm một cái gì đó có ích cho mọi người. Tại sao không?

Marketing Chiến Lược