FPT có nên bán mảng retail và trading?

FPT có nên bán mảng retail và trading?

Đa số doanh nghiệp hình thành danh mục kinh doanh của mình qua sự dò dẫm trên thị trường. Họ nắm bắt những cơ hội khi nhu cầu mới xuất hiện. Tuy nhiên, sau một quá trình hoạt động, doanh nghiệp buộc phải cân nhắc lại xem cái gì nên giữ, cái gì nên buông, để có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn.

fpt, thương vụ

Nếu FPT xác định hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình là phần mềm, thì việc bán đi retail và trading theo tôi là nên.

Lý do là nếu FPT phân tích chiến lược kỹ thì họ sẽ nhận ra rằng yếu tố synergy trong các danh mục của FPT là không cao, và đó chính là do có 2 danh mục nầy.

Retail và trading đơn thuần là kinh doanh bán lẻ phần cứng, chả dính dáng gì đến việc gia công, sản xuất phần mềm.
Kinh doanh, giao dịch phần mềm cũng có chợ, nhưng chợ phần mềm hoàn toàn khác với chợ phần cứng.

Mặc khác, mảng retail và trading tuy ngốn rất nhiều resource (capital, human resource, logistics... và cả focus của leadership) nhưng lại generate lợi nhuận rất thấp, vì đây là đặc trưng của retail và trading trong thị trường tự do.

Thêm nữa, critical success factors của software business thì không vận dụng được nhiều vào retail và trading, nên dễ xãy ra tình trạng lãnh đạo lúng túng trong việc chỉ đạo, hoặc đưa ra định hướng sai, vì thiếu kiến thức.

Nhưng quan trọng nhất, có lẽ là nếu duy trì retail và trading trong portfolio thì về lâu về dài không tốt. Bởi vì conflict trong chiến lược phát triển con người. Skill set và personalities của hai mảng retail, trading business so với software business là rất khác. Điều đó có nghĩa là giỏi mảng nầy thí khó giỏi mảng kia.

Tôi nghĩ nếu FPT bán sớm hơn, khi mà thị trường retail cửa VN còn hot, thì họ có thể bán được với giá cao hơn. Tuy nhiên, quyết định bán lúc nầy cũng chưa muộn.

Đỗ Hòa

Theo tinhhoaquantri.com