Coca-Cola có thiết kế bao bì mới

Coca-Cola có thiết kế bao bì mới

"Coca-Cola là một trong những thương hiệu được yêu thích nhất và mang tính biểu tượng nhất trên thế giới.”

Giờ đây, Coca-Cola đang thực hiện những thay đổi đáng kể trong thiết kế bao bì ở một vài nơi của thị trường Châu Âu. Điều này có thể sẽ tạo nên một giai đoạn đai tu ở Mỹ.

coca thay đổi bao bì
Hiện nay, công ty đang tiến hành một thay đổi nhỏ trên bao bì, là để logo Coca-Cola đọc theo chiều ngang chứ không theo chiều dọc như cũ.

coca thay đổi bao bì
Coke và Coke Zero được thay đổi vào tháng Giêng, trong khi lon Diet Coke mới đã có mặt trên thị trường trong vài tháng.
Những thay đổi cơ bản nhất đang diễn ra ở Tây Ban Nha. Phong cách này (hình dưới) liên quan đến việc sử dụng màu đỏ trên nửa đầu của lon Coca, với những màu sắc khác nhau ở phần còn lại, như lon Coke Zero.

coca thay đổi bao bì

11 thị trường khác ở tây bắc châu Âu sẽ sử dụng thiết kế có tên gọi “monocolor”, như hình dưới

coca thay đổi bao bì

Hằng Lê lược dịch

Nguồn: http://adage.com/article/cmo-strategy/coca-cola-overhauls-design-europe-makes-u-s-tweaks/297515/