Admin Blog

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Dù mới du nhập vào Việt Nam, nhưng Halloween là một cơ hội xây dựng thương hiệu và bán hàng vô cùng tốt cho các doanh nghiệp.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Là một trang web đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ internet để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm vì lợi ích cộng đồng, chúng tôi rất thấm thía với vấn đề vi phạm bản quyền bài viết.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Trong thời gian vừa qua có nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, và sử lỏng lẻo của các cơ quan chức năng về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn đến người tiêu dùng trở nên quá nhạy cảm về vấn đề an toàn thực phẩm. Phản ứng của thị trước trước vụ "chuột cống trong thùng nước lèo hủ tiếu" là một dẫn chứng.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Mấy ngày gần đây, trang web có biểu hiện không ổn định, nhất là vào những lúc cao điểm, khi mà cùng một lúc có lượng truy cập lớn cùng truy cập vào trang web.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cái cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi vào năm 1993, lần đầu tiên tôi được tham gia với một khách hàng người Pháp (nhà cung cấp sản phẩm men bánh mì Saf-Instant cho công ty chúng tôi) thực hiện một chương trình nghiên cứu thị trường.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Trong bài blog post trước Admin đã nêu quan điểm của Marketing Chiến Lược về vấn đề bản quyền tác giả và nêu một số trường hợp bài viết của marketingchienluoc.com bị vi phạm bản quyền tác giả.