Trang khảo sát Marketing Excellence Survey bị lỗi nay đã được khắc phục. Cảm ơn user đã phản hồi.