Từ 21 tháng 5 năm 2013, Marketing Chiến Lược tích hợp một số trang web hữu ích cho hoạt động marketing.

Đây là những trang web của các công ty nghiên cứu thị trường có uy tín nơi có đăng những bài báo cáo nghiên cứu được chia sẻ miễn phí cho công chúng. Truy cập tại menu Agency-Media.

Marketing Chiến Lược