Theo yêu cầu của một số bạn, chúng tôi đã giúp kích hoạt tài khoản cho các bạn đã đăng ký tài khoản trong 4 tuần qua mà chưa nhận được email xác nhận tài khoản từ hệ thống. Giờ đây các bạn có thể đăng nhập với thông tin mà bạn đã dùng để đăng ký (username và password) mà không cần phải kích hoạt tài khoản.

Nếu quên mật khẩu hoặc tên đăng nhập, vui lòng dùng tính năng "Quên mật khẩu" (hoặc "Quên tên đăng nhập") và nhập email (mà bạn đã dùng để đăng ký) vào ô để hệ thống gởi lại thông tin đăng nhập.