Cuối cùng thì ứng dụng vô cùng quan trọng, "Bài liên quan", cũng đã được tích hợp thành công vào trang web. "Bài liên quan" là một công cụ vô cùng cần thiết giúp bạn đọc có thể tham khảo các nội dung liên quan một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Với việc tích hợp ứng dụng nầy, quá trình nâng cấp marketingchienluoc.com coi như đã hoàn tất.

Cảm ơn các bạn bên luyenkim.org đã chia sẻ plugin nầy.