Hôm nay là ngày đánh dấu một mốc quan trọng của Marketing Chiến Lược: trang web đã lần đầu tiên vượt qua khỏi mốc 500,000 trên thang xếp hạng Alexa.

Từ vị trí 650,000, sau 4 tháng trang web đã trải qua một chặn đường dài để rồi lần đầu tiên vượt qua khỏi ngưỡng 500,000 một cách ngoạn mục.

Việc lọt vào nhóm 500,000 trang web hàng đầu của thế giới tuy chưa là gì so với nhiều trang khác của Việt Nam, nhưng nếu xét từ khía cạnh tốc độ cải thiện vị trí (vượt hơn 150 ngàn nấc trong 4 tháng) thì cũng là một thành tích đáng khích lệ.