Facebook commentFacebook Comment đã được tích hợp vào phần ý kiến dưới mỗi bài.

Như vậy từ nay thành viên có thêm một công cụ để chia sẻ các ý kiến của mình trên Marketing Chiến Lược với bạn bè và fan của mình trên Facebook.

Để sử dụng tính năng nầy, tại phần Ý kiến cuối mỗi bài, nhắp con trỏ vào thẻ tab có biểu tượng Facebook của Facebook. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào facebook nếu bạn chưa đăng nhập.

Admin