• Albert Einstein

    "Khó khăn không thể được giải quyết bởi chính cái tư duy đã tạo ra nó."

Masso Group

MASSOMasso Group do các chuyên gia tiếp thị chuyên nghiệp thành lập năm 2000 nhằm cung cấp các giải pháp xuất sắc và dịch vụ tiếp thị chuyên nghiệp cho thị trường Việt Nam.

Masso là thương hiệu của chúng tôi, có ý nghĩa là giải pháp tíêp thị, viết tắt của hai từ Marketing Solution. Chúng tôi có kiến thức và chuyên môn tiếp thị Quốc tế và điều này không ngừng được nâng cao nhờ văn hoá công ty, liên tục học hỏi với tinh thần phát triển liên tục. Hơn thế, ưu điểm của chúng tôi là rất am tường về môi trường kinh doanh tiếp thị và thực tế vận hành dự án của thị trường Việt Nam. Các lợi thế này giúp các công ty đang thâm nhập hoặc đang vận hành tại thị trường rất yên tâm khi xem Masso Group như cửa ngõ trong công tác tiếp thị tại Việt Nam.

 

Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi bao gồm:

(1) Truyền thông tiếp thị đồng bộ, IMC (Integrated Marketing Communication): Masso Communication có thể cung cấp cho các doanh nghiệp những chiến dịch truyền thông tiếp thị trọn gói  đến cộng đồng người tiêu dùng mục tiêu. Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp các chuyên môn tiếp thị chuyên biệt, bao gồm Kích họat thương hiệu (Brand activation), Tổ chức sự kiện (Events Management), Quan hệ công chúng (Public Relations), Tiếp thị tương tác (Interactive Marketing) và các họat động Quảng cáo truyền thống (Advertising). Có thể cung cấp đồng lọat các dịch vụ trên là nhờ cấu trúc vừa nhất quán vừa linh động cửa Masso Group, được cấu thành từ các bộ phận chuyên môn sau:

  • Tổ chức sự kiện: Events Management
  • Quan hệ cộng đồng: Public Relations
  • Kích họat thương hiệu: Activation & BTL
  • Tiếp thị tương tác : Interactive Marketing
  • Quảng cáo sáng tạo : Creative Advertising

(2) Quan Hệ Cộng Đồng: (Public Relations): Masso PR là bộ phận chuyên biệt cung cấp các giải pháp và dịch vụ về nâng cao hình ảnh công ty và các họat động Quan hệ cộng đồng.

(3) Tư vấn xây dựng thương hiệu (Brand Building): Masso Consulting gồm các chuyên gia tiếp thị chuyên nghiệp hàng đầu, chuyên cung cấp giải pháp tiếp thị cho các doanh nghiệp (SME). Dịch vụ chúng tôi cung cấp phổ biến nhất là Tư vấn quản trị thương hiệu (brand management consulting) và tư vấn định hướng Chiến lược tiếp thị (marketing strategy).

Masso Group tiếp cận khách hàng bằng triết lý "cùng thực hiện". Khách hàng và chúng tôi "cùng" phát triển giải pháp tiếp thị tối ưu nhất và "cùng" thực hiện các hoạt động một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng từng hoạt động tiếp thị đơn lẻ hoặc cả một chiến dịch thông tin quảng cáo lớn theo cách thức tối đa hoá xây dựng thương hiệu trong phạm vị ngân sách cho phép.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến