• Nguyên tắc tấn công số 3:

    "Mặt trận tấn công nên càng nhỏ càng tốt"

Cấu trúc nội dung

Dựa trên thang Chuẩn Năng Lực Marketing do Marketing Chiến Lược biên soạn, nội dung của Marketing Chiến Lược được xây dựng nhằm đạt trình độ năng lực 2/5: Biết (Awareness) và Có kiến thức (Knowledge). Điều nầy có nghĩa là nếu nghiên cứu kỹ các nội dung trên trang web nầy, bạn có thể đạt đến trình độ Có kiến thức (Knowledge) (tham khảo thêm tại mục Chuẩn Năng Lực Marketing)

Trình Độ Năng Lực

Có Kiến Thức (Knowledge)

Hiểu khái niệm nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, phân tích cạnh tranh và môi trường, thương hiệu và định vị, giá, lộ trình thâm nhập thị trường, đề xuất giá trị và các khái niệm truyền thông.

Nắm qui trình cơ bản để áp dụng nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, phân tích cạnh tranh và môi trường, thương hiệu và định vị, giá, lộ trình thâm nhập thị trường, đề xuất giá trị và các khái niệm truyền thông vào các công việc có liên quan.

Hiểu được ai là các đối thủ cạnh tranh của ngành hàng, sản phẩm và có thể thu thập những thông tin cơ bản về đối thủ cạnh tranh

Hiểu các chọn lựa chiến lược marketing và các mục tiêu marketing.

Có khả năng thu hồi các phản hồi về thương hiệu.

Nắm cơ bản về quản trị dự án và có khả năng triển khai một kế hoạch marketing đã được xây dựng.

Hiểu các lựa chọn chiến lược và có thể thực thi một kế hoạch marketing

Hiểu và có thể thực hiện phân tích Ansoff, DPM như là một phần trong chiến lược

Hiểu tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu marketing

Đóng góp vào việc xây dựng mục tiêu marketing

Nhận thức nhu cần cần phải tạo sự khác biệt, cần phải có chiến lược marketing sáng tạo để xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hiểu khái niệm thương hiệu trong bối cảnh thị trường B2B và B2C và hiểu khi nào cần tiếp cận bằng thương hiệu

Hiểu những thành phần mấu chốt làm nên sự khác biệt của thương hiệu công ty và sáng tạo trong phương thức xây dựng thương hiệu

Nhận thức được tầm quan trọng của chu kỳ danh mục sản phẩm/nhãn hàng và nhu cầu cần phải có kế hoạch dịch chuyển nhãn hiệu nhằm tung sản phẩm mới và rút lui sản phẩm cũ.

Hiểu đề xuất giá trị của công ty, hiểu cách sử dụng đề xuất giá trị đối với đối tác kênh.

Hiểu và triển khai chiến lược giá mà công ty đang áp dụng và nhận thức được tác động đối với hiệu quả kinh doanh của công ty.

Hiểu cách thực hiện phân tích định vị giá và hiệu quả kinh doanh

Hiểu những lựa chọn về lộ trình thâm nhập thị trường và những ưu khuyết của từng lựa chọn.

Hiểu bằng cách nào từng kênh khác nhau đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng khác nhau.

Có hiểu biết cơ bản về các loại công cụ truyền thông khác nhau, biết ứng dụng, hiểu ưu điểm và nhược điểm của từng công cụ.

Nhận thức tầm quan trọng của hiệu quả và hiệu lực trong việc chi tiêu ngân sách marketing.

 Ghi chú: Nội dung lý luận và cơ sở dữ liệu tham khảo của Marketing Chiến Lược đã được xây dựng từ năm 2002 và đang được liên tục cập nhật.

Marketing Chiến Lược

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến