• Daniel Boorstin

    "Trở ngại lớn nhất của sự tiến bộ không phải là sự ngu dốt, mà là ảo ảnh của sự hiểu biết."

Điều khoản tham gia

Điều khoản tham gia các nội dung hoạt động của Marketing Chiến Lược.

Marketing Chiến Lược là trang nghiên cứu chuyên đề marketing và chiến lược. Gắn kết lý luận với thực tiễn, trang web phản ánh các hoạt động kinh doanh, thông tin doanh nghiệp và thị trường.

Bên cạnh các bài viết, nội dung do các cá nhân là nhân viên của Marketing Chiến Lược viết, trang web cũng trích dẫn, biên tập lại nội dung từ các báo đài, web và các phương tiện truyền thông khác.

Đối với các nội dung biên tập lại từ các nguồn khác, Marketing Chiến Lược trích dẫn nguyên văn nội dung kèm theo tên nguồn tin và/hoặc tác giả bài viết.

Tham gia các hoạt động trang web, người sử dụng mặc nhiên chấp thuận các điều kiện sau:

- Không sử dụng trang web và các ứng dụng trên trang web vào mục đích chính trị, đảng phái, an ninh quốc phòng.

- Không sư dụng trang web và các ứng dụng trên trang web để công kích, bôi nhọ uy tín cá nhân, tổ chức.

- Người đăng ký tham gia tự cung cấp những thông tin cần thiết và tự chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình cung cấp.

- Đối vớii những hoạt động có thu phí, nếu vì một lý do nào đó người tham gia muốn hủy đăng ký thì phải hủy 24h trước khi hoạt động xãy ra. Sau thời gian nầy việc hủy đăng ký đồng nghĩa với việc sẽ có thể phải chịu một mức phí phạt tương đương 10% mức phí đăng ký để trang trải các chi phí phát sinh. Người tổ chức dành quyền được dời ngày, dời địa điểm hoặc hủy hoạt động và trả lại phí mà không có trách nhiệm đền bù.

- Ban Quản Trị trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất cứ hành động, nội dung gì của thành viên, do thành viên đóng góp.

- Ban Quản Trị trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các nội dung được biên tập lại từ các nguồn khác.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến