• Peter Drucker

    "Doanh nghiệp có hai chức năng, và chỉ có hai mà thôi: marketing và sáng tạo. Marketing và sáng tạo làm ra kết quả. Những thứ khác chỉ là chi phí."

Khảo Sát Năng Lực

questionaire34_2

Việc chọn đúng người có năng lực cho các vị trí kinh doanh quan trọng như marketing và sales luôn luôn là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Đối với cá nhân, việc làm sao biết trình độ của mình đang ở đâu so với chuẩn mực của thế giới là vô cùng cần thiết để xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ. Marketing Chiến Lược giới thiệu bộ công cụ khảo sát giúp tổ chức và cá nhân giải quyết hai yêu cầu nầy.

1. Khảo Sát Marketing Excellence

Do marketing là một chuyên môn đặc thù, và còn khá mới mẻ đối với nhiều công ty, nên việc phỏng vấn, khảo sát trình độ ứng viên, hoặc đánh giá xếp hạng năng lực chuyên môn của nhân viên nhằm mục đích bố trí công tác, đề bạt, huấn luyện, xếp bậc lương... là một thách thức lớn về mặt chuyên môn đối với nhiều doanh nghiệp. Thay vì phải tìm thuê chuyên gia marketing có đủ trình độ để phỏng vấn và đánh giá ứng viên, xếp hạng năng lực chuyên môn, Marketing Chiến Lược giới thiệu công cụ Khảo Sát Marketing Excellence có thể giúp giải quyết yêu cầu nầy.

Mục đích sử dụng.

Đối với cá nhân.

  • Công cụ Khảo Sát Marketing Excellence của Marketing Chiến Lược giúp những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nắm được vị trí trình độ marketing của mình so với yêu cầu chung của thế giới. Tham gia thực hiện khảo sát giúp hiểu được những mặt mạnh và những mặt khuyết của cá nhân.

Đối với doanh nghiệp.

  • Kết quả khảo sát của những người trong một công ty, có thể đánh giá mặt bằng năng lực marketing chung của một công ty. Trên cơ sở nầy có thể so sánh mặt bằng năng lực marketing của những công ty khác. Từ đó, công ty có thể xác định nhu cầu, vạch ra lộ trình huấn luyện nâng cao năng lực marketing của công ty mình.
  • Đánh giá trình độ, quan điểm, nhận thức marketing trong qui trình tuyển dụng. Thay vì phải thuê chuyên gia marketing phỏng vấn và đánh giá trình độ ứng cử viên. Với công cụ Khảo Sát Marketing Excellence, công ty có thể tổ chức cho ứng cử viên thực hiện khảo sát online ngay tại văn phòng công ty và công ty sẽ có ngay kết quả bằng email ngay sau khi ứng cử viên chấm dứt nội dung khảo sát (công ty có thể yêu cầu thiết kế nội dung khảo sát theo ý muốn riêng của mình).
  • Khảo sát kỹ năng marketing của CBNV nhằm phục vụ cho công tác bố trí nhân sự, đề bạt thăng chức, xếp bậc chuyên môn, nâng lương...

Chuẩn đánh giá của Khảo Sát Marketing Exellence dựa trên nền tảng lý luận marketing hiện đại hiện đang được đại đa số cộng đồng marketing thế giới thừa nhận, là chuẩn mực đào tạo của các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Phương pháp.

  • Sử dụng bảng câu hỏi trắc nghiệm online có khống chế thời gian.

Chứng nhận kết quả.

  • Marketing Chiến Lược cấp giấy chứng nhận Marketing Excellence dựa trên kết quả đã đạt được cho các cá nhân khi có yêu cầu. Mức phí cấp chứng nhận là 500 ngàn đồng cho một lượt cấp.
  • Marketing Chiến Lược sẵn sàng xác nhận bằng email khi được yêu cầu xác nhận kết quả, hay xác nhận xuất xứ của giấy chứng nhận.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến